IELTS BAND 7+

IELTS1

เรียน IELTS แบบ private ที่ INT รับรองผล band 7.00 – 8.00

*สอบไม่ถึง BAND 7 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

IELTS_reading_listening_writing_speaking

คอร์ส IELTS แบบ Private สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิคการสอบ IELTS พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความพร้อมสอบ IELTS ขั้นสูงสุด หลักสูตร IELTS ของ INT ดำเนินการสอนโดย อ. เอ จุฬาภาคอินเตอร์ และ ทีมอาจารย์จุฬา ภาคอินเตอร์ ออกแบบหลักสูตรมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ครบทั้ง 4 ทักษะ:: Writing Reading Speaking และ Listening เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้ดีในทุกทักษะทักษะ พร้อมรับรองผลที่ Band 7.0 – 8.0


ielts

*สอบไม่ถึง BAND 7 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

 

INTENSIVE IELTS (Private | 4 skills | 60hrs. | รับรองผล BAND 7.00 ขึ้นไป)

 

 • หลักสูตรอ้างอิงตามพื้นฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Customization)
 • กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบ รวมไปถึงเนื้อหาที่เข้มข้นในการทำข้อสอบครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ
 • เจาะลึกเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อที่ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบให้ได้เร็ว แม่นยำ และถูกต้อง
 • ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมคำแนะนำ
 • เรียนสดแบบตัวต่อตัว (private) อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • ตรวจ Writing แบบละเอียดเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนถึงขีดสุด
 • แบบฝึกหัดจากทั้งข้อสอบเก่า และ simulation test
 • เลือกทักษะการเรียนได้อย่างอิสระ (Writing, Speaking, Reading และ Listening)
 • แบบฝึกหัดจากข้อสอบเก่าและโจทย์ที่คิดค้นพิเศษ
 • รับรองผลที่ band 7.0 – 8.0

 

คอร์สตัวต่อตัว (Private) ผู้เรียนสามารถจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม

 • หลักสูตรตามทักษะความสามารถของนักเรียน: รูปการเรียนการสอนเป็นไปพื้นฐานการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเอง โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินระดับพื้นฐานของนักเรียน
 • กลยุทธ์และเทคนิค: อาจารย์ให้ความรู้และเสริมเทคนิค IELTS ให้กับผู้เรียนได้ตรงตามพื้นฐานแต่ละบุคคลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยคอร์ส IELTS ตัวต่อตัวนี้ ผู้เรียนสามารถจัดเวลาได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก ดูแลและเสริมเทคนิค IELTS โดยอาจารย์เอและทีมอาจารย์จากจุฬาอินเตอร์ ให้แก่นักเรียนแบบ one-on-one  ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนตรงกับพื้นฐานผู้เรียนโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าการรเรียน IELTS ที่ INT ผู้เรียนสามารถพิชิตคะแนน BAND  7.0 – 8.0

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-942-5282 / 02-123-3330

LINE ID:: 

ปรึกษาการเรียนการสอน:: @inttutor

สมัครเรียน :: @inttutor


การสอบ IELTS (International English Language Testing System) ในประเทศไทยถูกจัดขึ้นโดย British Council และ IDP:IELTS Australia ปัจจุบันมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศไทย หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศต่างก็กำหนดให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆยื่นผลคะแนน IELTS กันมากขึ้นเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้สอบยังสามารถนำผลคะแนนไปยื่นเพื่อทำงานทั้งในและต่างประเทศได้เช่นกัน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ IELTS จะแบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งจะวัด 4 ทักษะ ได้แก่

 1. Listening (การฟัง)
 2. Reading(การอ่าน)
 3. Writing (การเขียน)
 4. Speaking (การพูด)

คะแนนเต็มของแต่ละส่วนคือ 9 และ คะแนนรวมของทั้ง 4 ส่วนนั้นจะถูกคำนวณออกมาเป็นค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนเต็ม 9 

ประเภทของข้อสอบ

 1. IELTS UKVI             สำหรับผู้สอบที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อยังสหราชอณาจักร (Academic Module)

 2. Academic Module  สำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้คะแนนในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงขึ้นไป  

 3. General Training    สำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้คะแนนในการทำงานในองค์กรหรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

 


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 081-942-5282