วิธีสมัครสอบ SAT แบบง่ายๆ

sat registrationวิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทย

1. เข้าไปที่http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html
แล้วคลิกที่ Register Now (อยู่ประมาณกลางหน้าจอ)

2. ในหน้า Sign In
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครสอบ SAT มาก่อน จะต้องทำการลงทะเบียนสมาชิก เพื่อที่จะต้องเป็นสมาชิกก่อนที่จะเลือกวันและเวลาสอบได้
ให้ไปตรงที่ Not a Member Yet? แลัวคลิกตรงคำว่า Sign Up
แล้วกรอกข้อมูลเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกให้ถูกต้องและครบถ้วน
สำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ใส่ Username และ Password แล้วคลิกที่ Sign In

3. พอ Sign In เข้ามาแล้ว
ในหน้า MY SAT สามารถทำดูและทำรายละเอียดต่างๆได้
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสมัครสอบ ให้ไปตรงหัวข้อ MY TEST REGISTRATIONS แล้วคลิกที่ REGISTER FOR A TEST

ส่วนหัวข้อ MY SCORES*
หน้านี่จะแสดงคะแนนสอบของเราในแต่ละครั้ง และ ยังแสดงคะเเนนของแต่ละส่วนของข้อสอบ
สามารถที่จะกด print out ออกมาดูเล่นเองก็ได้ หรือ ถ้าจะต้องการส่งเอกสารคะแนนสอบโดยตรงจากศูนย์สอบไปยัง
มหาวิทยาลัยที่เราสมัครก็สามารถทำได้ โดยคลิกได้ที่ SEND SCORES TO COLLEGES
(เพราะว่าบางมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับจดหมายคะแนนสอบโดยตรงจากศูนย์สอบเท่านั้น)

4. สำหรับผู้ที่สมัครสอบ
ในหน้า MY SAT®: GETTING STARTED
เขาจะอธิบายให้เราจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อลดเวลาในการลงทะเบียน
ส่วนแรก เขาจะให้เราเตรียมตัวกับคำถามที่เขาจะถาม
ส่วนที่สอง เขาจะให้เราเตรียมข้อมูลของ บัตรเครดิต
แล้วถ้าเราเตรียมเสร็จแล้วให้คลิกที่ Begin

5. ในหน้า MY SAT: MY PROFILE
ก่อนที่จะทำเราจะต้องเข้าใจว่าจะต้องตอบเป็นข้อมูลจริง เพราะอาจจะมีการให้ข้อมูลของเรากับมหาวิทยาลัยที่เราสมัครก็ได้
เมื่อเราตอบคำถามเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE AND CONTINUE

SAT Registration6. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
ในหน้านี้เราได้ทำการตอบคำถามในส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ให้เราไปทำส่วนที่สอง
ซึ่งในส่วนที่สองจะต้องทำการ เลือกวันที่สอบ เลือกสถานที่สอบ สถานที่ที่จะส่งคะแนน และสิ่งที่เกี่ยวกับคะแนน อย่างเช่นจะส่งไปให้มหาวิยาลัยไหนโดยตรง
ถ้าเราพร้อมเเล้วให้คลิกที่ Begin

7. ในหน้า MY SAT: TERMS AND CONDITIONS
ก่อนที่เราจะกดตกลงเราควรจะอ่าน terms and conditions ของทางศูนย์สอบก่อนเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจ เวลามีปัญหาจะได้แก้ไขได้
ถ้าตกลงให้คลิกที่ข้างหน้า I agree to the SAT Terms and Conditions above.
ถ้าไม่ตกลงให้คลิกข้างหน้าคำว่า I do not agree to these Terms amd Conditions. Cancel this registration
แล้วคลิกที่ Save and Continue เพื่อดำเนินการสมัครต่อ

8. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
TEST SERVICES : STEP 1 OF 8

ในหัวข้อ TEST & TEST CENTER LOCATION

Select your test:
อันนี้เราจะต้องเลือก Reasoning Test หรือ SAT I โดยการ
คลิกข้างหน้า SAT Reasoning Test (formerly known as SAT I)

Select your test center location:
อันนี้ให้เลือกที่ Outside the U.S. โดยการ
คลิกข้างหน้า Outside the U.S.

YOUR HIGH SCHOOL
เลือกชั้นปีที่เราเรียนอยู่
เช่นถ้าอยู่ ม.6 –> 12th grade
ส่วนหัวข้อ For Students with Disabilities และ For Students Using a Fee Waiver
ให้ใส่คลิกข้างหน้า No

ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

9. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
TEST SERVICES : STEP 2 OF 8
เลือกวันที่สอบให้เรา คลิกหน้าวันที่ที่เราจะสอบ
ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

10.ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
TEST SERVICES : STEP 3 OF 8

QUESTION-AND-ANSWER SERVICE (QAS)
ในหน้านี้เขาจะถามเราว่าเราต้องการที่จะรับข้อสอบที่เราทำพร้อมเฉลยรึเปล่า
ถ้าเราต้องการเขาจะคิดเงินประมาณ $18.00 (ข้อสอบจะส่งมาให้ที่อยู่ที่เราระบุประมาณ 6-8 สัปดาห์หลังสอบ) ให้เราคลิกข้างหน้า Yes,
ถ้าเราไม่เอาก็คลิกข้างหน้า No,

ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

11.ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
TEST SERVICES : STEP 4 OF 8

TEST CENTERS:
ขั้นแรก: เลือกที่สถานที่จะสอบอันดับเเรก
ให้คลิกที่ Search for a test center.
จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วจะให้เราเลือก
NAME , Country: ให้เราเลือกประเทศไทยอย่างเดี่ยวก็ได้แล้วคลิกที่ Search
พอกดเสร็จแล้วจะมี SEARCH RESULTS ขึ้นมาพร้อมกับสถานที่สอบทั้งหมดในประเทศไทย
อันนี้เราก็หาสถานที่สอบที่เราพอใจแล้วคลิกไปที่ชื่อสถานที่สอบอันนั้นเพื่อให้เกิดแถบสีน้ำเงินขึ้นมาแล้ว
คลิกที่ Add

ขั้นที่สอง: เลือกที่สถานที่จะสอบอันดับที่สอง
ทำเหมือนกับขั้นแรก
ขั้นนี้เลือกเอาไว้เป็นสถานที่สำรองของเราถ้าสถานที่อันดับแรกเต็ม

ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

12.ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
SEND SCORES : STEP 5 OF 8

สามารถส่งได้ถึง 8 แห่งจะฟรีสำหรับ 4 แห่งเเรกเท่านั้นส่วน 4 แห่งหลังจะต้องเสียเงินต่อแห่งประมาณ $9.50
เลือกสถานที่ที่จะรับโดยกดที่ Add แล้วจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เราเลือกประเทศไทยแล้วคลิกที่ SEARCH
พอคลิกเสร็จแล้วจะขึ้น Search Result จะมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยขึ้นมาครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าเขาจะต้องให้เราส่งคะแนนไปที่คณะของมหาวิทยาลัยที่เราสมัครโดยตรงจากศูนย์สอบรึเปล่า
ไม่จำเป็นจะต้องเลือกส่งทั้ง 4 อันแรกครับ

ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

12. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
RESOURCES : STEP 6 OF 8

เขาจะถามว่าเราจะต้องการซื้อหนังสือของเขารึเปล่า
ถ้าต้องการก็คลิกหน้า add to order ของแต่ละเล่มที่เราต้องการ

ถ้าเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save & Continue

13. ในหน้า MY SAT : SAT REGISTERATION
FINAL REVIEW : STEP 7 OF 8

หน้านี้จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นหน้าที่เราจะต้องตรวจสอบว่า
รายละเอียดที่เราใส่เข้าไปนั้นครบและถูกต้องมากน้อยแค่ไหน
และหน้านี้ยังเป็นหน้าที่เราจะต้องจ่ายเงินทางศูนย์สอบโดยจ่ายทางบัครเครดิต
และเมื่อเราได้ตรวจสอบรายละเอียดและลงข้อมูลของบัตรเครดิตอย่างดีแล้ว
ก็ให้คลิกที่ Sunmit Payment ก็คือจ่ายเงินนั้นเอง

14. ในหน้าสุดท้ายคือหน้า ADMISSION TICKET
จะเป็นหน้าแสดงบัตรสอบและเราจะต้องพิมพ์บัตรออกมาเพื่อเอาไปแสดงในวันสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางก็ได้

ในวันสอบเราสามารถเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบเพื่อทำส่วนคณิตศาสตร์ได้นะครับ
สุดท้ายอ่านหนังสือเเละเตรียมความพร้อมให้มาก
credit : TGRE