ข้อกำหนดการใช้เครื่องคิดเลขในการสอบ IGCSE

22546326_1

การใช้เครื่องคิดเลข

ผู้เข้าสอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ยกเว้นวิชาที่ห้ามใช้ใน syllabus

ถ้าเครื่องคิดเลขสามารถใช้ได้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามนี้

 • เครื่องคิดเลขต้องมีขนาดที่เหมาะสม
 • ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแบตตอรี่สำหรับเครื่องคิดเลขและสามารถนำแบตตอรี่สำรองมาเผื่อได้โดยใส่ในถุงใส
 • ผู้เข้าสอบจะต้องศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องคิดเลขก่อนเข้าห้องสอบ
 • เครื่องคิดเลขที่ใช้จะต้องไม่มีเสียง
 • ทางผู้จัดการสอบจะไม่พิจารณาข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นจากเครื่องคิดเลขเป็นกรณีพิเศษ
 • เครื่องคิดเลขที่ผู้เข้าสอบใช้ จะต้องไม่มีปลอกใส่ (ยกเว้นว่าจะไม่สามารถเอาออกได้) อีกทั้งคู่มือการใช้งาน หรือวิธีใช้งานต่างๆ รวมถึง สูตรการคำนวนต่างๆที่ติดมากับเครื่องคิดเลข หรือในกรณีที่ไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นออกได้ ผู้เข้าสอบจะต้องปกปิดข้อความเหล่านั้นให้มิดชิด
 • ไม่อนุญาติให้ผู้เข้าสอบยืมเครื่องคิดเลขของผู้เข้าสอบท่านอื่นระหว่างการสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้เข้าสอบจะต้องลบข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องก่อนและหลังการสอบ รวมถึงการกู้ข้อมูลกลับมาของข้อมูลที่เตรียมไว้ก่อนในระหว่างทำการสอบ และ การนำข้อมูลข้อสอบออกจากห้องสอบ ถือว่าผิดกฏ
 • ผู้เข้าสอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขที่โปรแกรมได้

ทั้งนี้เครื่องคิดเลขที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ไม่อนุญาติให้นำเข้าสอบ นอกเสียจากว่าจะถูกระบุไว้ใน syllabus

 • แสดงผลเป็นภาพ
 • สามารถเก็บข้อมูล
 • เป็นพจนานุกรม
 • แปลภาษา
 • สามารถกู้หรือจัดการข้อมูล ตัวอักษรและสูตรได้
 • มี QWERTY keyboards
 • สามารถจัดการสมการที่มีตัวแปรได้ (คำตอบต้องเป็นตัวเลข ไม่ใช่สมการที่มีตัวแปร)
 • สามารถ differentiation or integration ตัวแปร (คำตอบต้องเป็นตัวเลข ไม่ใช่สมการที่มีตัวแปร)

 

Using calculators

Candidates may use electronic calculators unless they are prohibited by the syllabus.

Where calculators are allowed, you must tell candidates the following:

 • The calculator must be of a suitable size for use during an examination.
 • The power supply for the calculator is the responsibility of the candidate and must be integral to the calculator. The candidate can bring a spare set of batteries into the examination in transparent packaging.
 • The working condition of the calculator is the responsibility of the candidate.
 • The calculator must be silent, with a visual display only.
 • We will not normally consider a calculator fault as justifying special consideration for the candidate.
 • Candidates must not have calculator cases (unless they cannot be removed), instruction leaflets or any instructions or formulae printed on the lid or cover of a calculator, or similar; anything printed on a lid or cover that the candidate cannot remove must be securely covered.
 • Candidates must not borrow calculators from other candidates during the examination for any reason, although the invigilator can provide a candidate with a replacement calculator.
 • Candidates must clear any information and/or programs stored in the calculator’s memory before and after the examination; retrieval of prepared information and/or programs during the examination, or removal of question paper content from the examination room, is against the regulations.
 • Candidates can use programmable calculators.

However, calculators with any of the following facilities are not allowed, unless stated otherwise in the syllabus:

 • graphic display
 • data banks
 • dictionaries
 • language translators
 • retrieval or manipulation of text or formulae
 • QWERTY keyboards
 • built-in symbolic algebraic manipulations (output must be numeric not algebraic)
 • symbolic differentiation or integration (output must be numeric not algebraic)
 • capability of any remote communication.