10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุดในประเทศอังกฤษ

top10
ผลสำรวจจากเมืองผู้ดี 10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุดตลอดอายุการทำงาน (lifetime salary) คิดค่าเฉลี่ยต่อปี จากสำนักสถิติแห่งชาติ Higher Education Statistics Agency ของประเทศอังกฤษ

อันดับที่ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาท

rank10
ผลการสำรวจ 10 อันดับภาษาต่างประเทศที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในสหราชอาณาจักร หนึ่งในภาษาที่ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ก็คงจะไม่พ้นภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่และกระจายไปทั่วโลก ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ เป็นอย่างมาก สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี Japanese studies หรือวิชาญี่ปุ่นศึกษาจะสอนเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและวรรณกรรมญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้หลากหลาย จึงทำให้ผู้จบการศึกษาจากสาขานี้ได้รับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่ที่สูงพอสมควรจนสามารถติดอันดับ Top 10 ได้สำเร็จ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาท

อันดับที่ 9 สาขาวิชาการวิจัยและดำเนินการ (Operational research)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,018,391 บาท

rank9
สาขาวิชาการวิจัยและดำเนินการมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่จะไปสมัครงานในด้านของลอจิสติกส์ และสามารถวิเคราะห์การตลาด เนื้อหอมค่าตัวแพงเป็นที่ต้องการตัวของเจ้าของธุรกิจและกิจการการส่งออก-นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จึงทำให้อัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยของคนที่จบการศึกษาในสาขาอาชีพนี้จะค่อนข้างสูง โดยช่วงเริ่มต้นของเงินเดือนปกติจะอยู่ที่ £20,000-£28,000 ต่อปี (ประมาณ 1,093,860 – 1,531,404 บาท) แต่หากขึ้นไปในระดับอาวุโสเงินเดือนจะสูงถึง £40,000 – £80,000 ต่อปี (ประมาณ 2,187,721- 4,375,442 บาท) ซึ่งจำนวนนี้เป็นจำนวนเงินเดือนที่อยู่ในภาครัฐ หากอยู่ในภาคเอกชนก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับ

อันดับที่ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil engineering)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,904 ต่อปี หรือประมาณ 2,023,693 บาท

rank8 วิศวกรรมโยธาเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง และมีบทบาทในการสนับสนุนทั้งกิจการของภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมที่สำคัญระดับโลก ดังนั้น ผู้เรียนจบด้านวิศวกรรมโยธาจึงสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชานี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของผู้จบสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในประเทศอังกฤษอยู่ที่ £23,720 ต่อปี (ประมาณ 1,300,726 บาท) และเงินเดือนเฉลี่ยทั่วไปของบัณฑิตที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปีและมีอายุการทำงาน 2 ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ £24,200 ต่อปี (ประมาณ 1,325,720 บาท) หรือถ้าเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรโยธาแห่งสหราชอาณาจักร (Institution of Civil Engineers : ICE) เงินเดือนของวิศวกรโยธาในประเทศอังกฤษจะสูงถึง £48,588 ต่อปี หรือประมาณ 2,657,424 บาท เลยทีเดียว

อันดับที่ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £37,139 ต่อปี หรือประมาณ 2,036,579 บาท

rank7 ความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มีประโยชน์มากต่อนายจ้างหรือเจ้าของกิจการ สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เจรจาต่อรองดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม และรู้ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เห็นได้ชัดว่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์เป็นทักษะที่มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจ มีความจำเป็นและสำคัญมากต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ

อันดับที่ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ ( Minerals Technology)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาท

rank6 ผลจากการสำรวจพบว่า สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ มีผู้สนใจศึกษาสูงสุดถึง 33 เปอร์เซนต์ ซึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะไปทำงานในสายการทำเหมืองแร่และปิโตรเคมี มีอัตราการว่างงานต่ำ และมีอัตราการจ้างงานสูงสำหรับผู้ที่มีอายุงานที่มากขึ้นไปจนตลอดชีวิตหรือจะเกษียณอายุงาน สามารถไปเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญได้ โดยเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาจบใหม่จะอยู่ที่ £20,000-£25,000 ต่อปี (ประมาณ 1,096,733-1,370,917 บาท) และหากมีประสบการณ์การทำงาน 4-5 ปี อัตราเงินเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ £45,000 ต่อปี (ประมาณ 2,467,651บาท) ขึ้นไป

อันดับที่ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา (South Asian Studies)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,516 ต่อปี หรือประมาณ 2,112,090 บาท

rank5 ในฐานะที่ประเทศอินเดียเป็นแหล่งเริ่มต้นของธุรกิจทั่วโลก พร้อมกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น สาขาวิชาการศึกษาในด้านเอเชียใต้ จึงเป็นที่ต้องการของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก สาขาวิชา South Asian studies หรือ เอเชียใต้ศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเอเชียใต้, ภาษาและไวยากรณ์, โครงสร้าง และวัฒนธรรม เพื่อเข้าถึงและสามารถติดต่อสื่อสารกับประเทศในเอเชียใต้ได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ £38,516 ต่อปี (ประมาณ 2,112,090 บาท)

อันดับ 4 สาขาวิชาเคมี และวิศวกรรมพลังงาน (Chemical, Process and Energy Engineering)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £38,538 ต่อปี หรือประมาณ 2,113,296 บาท

rank4 วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรเคมีและวิจัยด้านพลังงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า ทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษเองก็มีนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ จึงทำให้นักศึกษาที่จบออกมาในด้านนี้มีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง และจะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆ โดยเงินเดือนเฉลี่ยของวิศวกรเคมีจะอยู่ที่ £24,037-£56,472 ต่อปี (ประมาณ 1,318,109-3,096,737 บาท) โดยจะมีอัตราเฉลี่ยของเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน และเมืองที่อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน

อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรทั่วไป (Engineering)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £39,528 ต่อปี หรือประมาณ 2,177,231 บาท

rank3 ทักษะทางด้านวิศวกรรมเป็นศาสตร์ที่สำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคมเป็นอย่างยิ่ง อาชีพทางด้านนี้จึงมีค่าตอบแทนสูงและเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงาน วิศวกรจึงเป็นอีกสาขาวิชาชีพหนึ่งที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจบใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในอังกฤษมีให้เลือกมากมายหลายสาขา สามารถต่อยอดไปในสายอาชีพด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น วิศวกรรมเคมี, โยธา, ไฟฟ้า และเครื่องกล เป็นต้น โดยนักศึกษาจบใหม่ที่ได้งานด้านวิศวกรรมในบริษัทเล็กๆ ก็จะเริ่มต้นที่ £18,000 (ประมาณ 987,060 บาท) หรือ £33,000 (ประมาณ 1,809,610 บาท) หากได้ร่วมงานกับบริษัทน้ำมันระดับโลก และจะเพิ่มขึ้นไปตามอายุงานและความอาวุโส ขึ้นอยู่กับสายของอาชีพ

อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture, Building or Planning)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £39,751 ต่อปี หรือประมาณ 2,179,813 บาท

rank2 อีกหนึ่งสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนอังกฤษได้เป็นอย่างดี จนติดอยู่ในอันดับที่ 2 ค่าเฉลี่ยรายได้เริ่มต้นของสถาปนิกในประเทศอังกฤษอยู่ที่ประมาณ £15,000-£20,000 (ประมาณ 820,000-1,100,000 บาท) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือได้ปริญญาใบแรก และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามประสบการณ์จนถึงระดับเงินเดือนปกติในบริษัท หรือหุ้นส่วนอาวุโสจะอยู่ที่ประมาณ £35,000 – £80,000 (ประมาณ 1,900,000-4,400,000 บาท) โดยหลักสูตรปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศอังกฤษต้องเรียนอย่างน้อย 5 ปี

อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry)

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £41,624 ต่อปี หรือประมาณ 2,280,234 บาท

http://www.dreamstime.com/-image8349558 นักศึกษาแพทย์และทันตกรรมต้องผ่านการศึกษาและเรียนรู้อย่างหนัก ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจึงมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่กี่คนที่จะสามารถเรียนจนจบหลักสูตรของการเป็นหมอหรือทันตแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่นั่นก็นำมาซึ่งค่าตอบแทนที่สูงคุ้มกับการรอคอย เพราะอาชีพทันตแพทย์ในสหราชอาณาจักร จัดได้ว่าเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่ดี เงินเดือนของทันตแพทย์ที่จบใหม่จะอยู่ที่ £25,000 – £36,000 (ประมาณ1,367,325-1,968,948 บาท) หากคุณมีคลินิกส่วนตัวรายได้จะอยู่ที่ประมาณ £50,000 – £110,000 (ประมาณ 2,741,834-6,000,000 บาท) หรือถ้าเป็นทันตแพทย์ในคลินิกของเอกชนก็จะมีรายได้สูงถึง £140,000 ขึ้นไป (ประมาณ 7,600,000 บาท) นอกจากนี้แล้วเงินเดือนอาจจะสูงขึ้นหากได้ทำงานอยู่ในเมืองใหญ่เช่น ลอนดอน, ไบรตัน, เบอร์มิงแฮม และแมนเชสเตอร์ เป็นต้น ที่มา : http://www.manager.co.th