10 อันดับประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก

ประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษทั้ง native speakers และ second-language speakers ทั้งหมดมากที่สุดในโลก (ข้อมูลปี ค.ศ. 2000)

*แต่ถ้าเรียงตาม % ประชากรที่พูดภาษาอังกฤษ ประเทศไทย จะอยู่ที่อันดับ 88
800px-Anglospeak-percentage-knowledge.svg

Percentage of English speakers by country.
  80-100%
  60-80%
  40-60%
  20-40%
  0-20%

 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_English-speaking_population