10 ประเทศที่มีประชากรสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดในโลก

OECD แถลงข้อมูล % ของประชากรที่อายุระหว่าง 25 ถึง 64 ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย(ข้อมูลปี ค.ศ. 2010) ประเทศที่มีประชากรสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 10 อันดับ คือ

10. ไอร์แลนด์ (Ireland)

ireland-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 37%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 7.3%

9. ออสเตรเลีย (Australia)

australia-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 38%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 3.2%

8. ฟินแลนด์ (Finland)

finland-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 38%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 1.8%

7. สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

UK-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 38%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 4%

6. เกาหลีใต้ (South Korea)

 SouthKorea-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 40%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 5.2%

5. นิวซีแลนด์ (New Zealand)

 NewZealand-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 41%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 3.5%

4. สหรัฐอเมริกา (United States)

 
US-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 42%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี)  1.3%

3. ญี่ปุ่น (Japan)

 japan-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 45%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 2.9%

2. อิสราเอล(Israel)

 israel-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 46%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยนต่อปีจาก 2000-2010 (ต่อปี) N/A

 

1. แคนาดา (Canada)

 canada-jpg

% ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 51%
% ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยนจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 2.4%

      

ที่มา : http://finance.yahoo.com/news/the-most-educated-countries-in-the-world.html