5 เทคนิคเรียนให้เก่ง

 

1. เข้าใจเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเอง

อย่าเรียนแบบจำอย่างเดียว ลองอธิบายเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเองจะทำให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น

2. อย่ากลัวที่จะถามคำถาม

ถ้ามีข้อสงสัยอะไรให้ถามคำถาม การไม่ถามคำถามไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนเรียนเก่ง กลับกันการถามคำถามต่างหากที่จะทำให้กลายเป็นคนเรียนเก่ง

3. ฝึกทำโจทย์และข้อสอบ

หลังจากที่เข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว ให้ฝึกทำโจทย์และข้อสอบ ยิ่งฝึกทำโจทย์และข้อสอบเยอะเท่าไหรก็ยิ่งทำให้เราได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้น

4. ใช้ internet ให้เป็นประโยชน์

 วิธีการเรียนไม่ได้มีแค่อ่านหนังสือ ใน internet มีทั้งความรู้ให้อ่านและโจทย์ให้ฝึกทำมากมาย

5. ตั้งเป้าหมายและวางแผนการเรียน

 การจัดสรรเวลาเรียนตามแผนการเรียนที่เราวางไว้จะทำให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น