พิชิตข้อสอบ ERROR IDENTIFICATIONS

Grammar-Errors-SAT-ACT-Prep-800x430


ข้อสอบประเภท Error identification 
หรือ Error recognition เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ด้าน Grammar ข้อสอบแต่ละข้อจะให้ประโยคมา 1 ประโยค แล้วให้หาที่ผิดมา 1 แห่ง โดยมากจะให้เลือกที่ผิดจากคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ไว้
ในส่วนของข้อสอบ SAT Identification Of Sentence Errors   เป็นข้อสอบหาที่ผิด Grammar เหมือน TOEFL CBT แต่มีตัวเลือก 5 ข้อ ซึ่งจะเพิ่ม Choice E. No Error ขึ้นมา

หัวข้อ GRAMMAR ที่ออกสอบบ่อย 

 

Word choice Agreement of subject and verb Idioms
Tense Inversion Verbal

Strategies

 

  1. อ่านโจทย์ให้ครบถ้วนด้วยความระมัดระวังและฉับไว
  2. ผู้สอบจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของประโยคอย่างถ่องแท้ เนื่องจากในข้อสอบจริงหลายๆข้อ เน้นไปที่ Word Choice โดยที่ผู้สอบไม่สามารถใช้แค่ความรู้ Grammar ในการหาที่ผิดได้
  3. เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วยังไม่สามารถหาที่ผิดได้ อย่าลังเลที่จะเลือก No Error

Practice Tests (ข้อสอบ Error)