คำศัพท์ cu-tep (CU-TEP : Vocabs)

vvvvvvvvvvv
-Vocabulary_wordl_600    

Vocab คำศัพท์มีความสำคัญไม่แพ้ Structure ถึงแม้ว่าข้อสอบส่วนใหญ่ ทั้ง CU-TEP ไม่วัดความรู้คำศัพท์ตรงๆ แต่การรู้ความหมายของศัพท์ (Meaning in Context) ก็มีความสำคัญค่อนช้างมาก โดยเฉพาะการอ่านReading แต่ถ้าความรู้คำศัพท์น้อย การทำข้อสอบ CU-TEP ก็อาจเป็นเรื่องยากได้ ดังนั้น การท่องคำศัพท์ก็มีผลเช่นกันในการทำข้อสอบ

 

คำศัพท์ที่ออกสอบ CU-TEP บ่อย

  Download :: CU TEP vocabsA-Z.rar

cu-tep


สรุปศัพท์ CU-TEP ออกสอบบ่อย (SYNONYM)

CUTEP_INT_1 CUTEP_INT_2 CUTEP_INT_3 CUTEP_INT_4 CUTEP_INT_5 CUTEP_INT_6 CUTEP_INT_7 CUTEP_INT_8