คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4

chinese

คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน คอร์สนี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะปูพื้นฐานและทบทวนภาษาจีนให้เข้าใจมากขึ้น เหมาะสำหรับกับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงนักเรียนที่จะเตรียมตัวเรียนต่อ        มัถยมปลายสายศิลป์-ภาษาจีน และต้องการที่จะนำไปใช้ในการสอบ ทบทวนความรู้ หรือใช้เป็นครอ์สปูพื้นฐานเรียนต่อที่โรงเรียน ภายในคอร์สจะเน้นการเข้าใจหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญ เทคนิคการจำคำศัพท์ให้ง่ายขึ้น การตีความหมายของศัพท์ การแปลความหมายของบทความ การแต่งประโยค เพื่อให้เข้าใจในบทเรียนเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนได้นำต่อยอดไปใช้ในการเรียนในระดับสูงต่อไปได้อย่างง่ายขึ้น 

 

เนื้อหาการสอนของคอร์สภาษาจีนพื้นฐาน                                                                                                                    

-ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คัพท์ใหม่ประจำบทเรียน

 -ฝึกการอ่านและทำความเข้าใจกันเนื้อหาของบทเรียน

 -เรียนรู้หลักไวยากรณ์ และการใช้คำคัทพ์จีนให้ถูกต้อง

 -มีการทำแบบฝึกหัดท้ายบทและทบทวนเนื้อหาพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น

 -ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็น ต่อเนื้อหาที่เรียน โดยพยายามให้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร                               เพื่อเสริมทักษะการพูด

—————————————————————————-

คอร์ส HSK

สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนรู้ในเนื้อหาของข่ายของ HSK เพื่อที่จะต้องการที่จะนำไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) โดยภายในคอร์สจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาที่สอดคล้องกับการสอบ HSK ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ ไวยกรณ์ที่สำคัญเป็นต้น โดนคอร์สนี่ผู้ที่ไม่พื้นฐานสามารถเรียนได้ด้วยเช่นกัน ภายในคอร์สจะเน้นการเข้าใจหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญ คำศัพท์ใหม่ เนื้อหาบทเรียน การทำแบบฝึกหัด และเมื่อหลังจบแต่ละระดับจะมีการทำแบบทดสอบปิดท้าย

และยังทีการสอนตะลุยโจทย์ ทำข้อสอบย้อยหลัง-เก็งข้อสอบ ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบ HSK เสริมทักษะในส่วนของการฟัง รวมทั้งสอนเสริมเทคนิคการจำศัพท์ภาษาจีนให้ง่ายขึ้น ไวยากรณ์ คำศัพท์สำนวน การตีความหมายของศัพท์ การแปลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้ฉับไวและมีความมั่นใจในทุกการสอบ

 

เนื้อหาการสอนของคอร์ HSK

-ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คัพท์ใหม่ประจำบทเรียน

-ฝึกการอ่านและทำความเข้าใจกันเนื้อหาของบทเรียน

-เรียนรู้หลักไวยากรณ์ และการใช้คำคัทพ์จีนให้ถูกต้อง

 -มีการทำแบบฝึกหัดท้ายบทและทบทวนเนื้อหาพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น

-มีการทำข้อสอบ HSK เมื่อจบคอร์ส

 

หลักสูตรติวสอน HSK

HSK ระดับ 1 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 1 จะสามารถเข้าใจคำศัพท์ ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

HSK ระดับ 1 คำศัพท์ที่ใช้ประมาณ 150 คำ

HSK ระดับ 2 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ2 จะสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยพื้นฐานได้ และเทียบเท่ากับการผ่านเกณฑ์ภาษาจีนระดับต้น

HSK ระดับ2 คำศัพท์ที่ใช้ประมาณ 300 คำ

HSK ระดับ3 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ3 จะสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน แลสามารถใช้ภาษาจีนในการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้โดยพื้นฐาน

 HSK ระดับ3 คำศัพท์ที่ใช้ประมาณ 600 คำ

 HSK ระดับ 4 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ4 จะสามารถใช้ภาษาจีนโต้ตอบเจรจา แสดงความคิดเห็นในมุมกว้างได้ และยังสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

HSK ระดับ4 คำศัพท์ที่ใช้ประมาณ1,200

 HSK ระดับ 5 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ5 เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ 

HSK ระดับ5 คำศัพท์ที่ใช้ประมาณ 2,500

HSK ระดับ 6 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ผู้ที่สอบผ่าน HSK ระดับ 6 เหมาะสาหรับผู้ที่อ่านและฟังข่าวสารภาษาจีนในระดับที่ยากเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ของตนได้ทั้งการพูดและการเขียน

HSK ระดับ 6 คำศัพท์ที่ใช้ประมาณ 5,000

——————————————————————————-20140606111422492

 

คอร์สติวเตรียมสอบ PAT 7.4 ความถนัดด้านภาษาจีน คอร์สนี้จะเน้นการฝึกทำข้อสอบให้ชำนาญ นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์ที่เป็นภาษาจีน ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนเน้น สอบแบบบอกเทคนิคการทำข้อสอบ พร้อมอธิบายอย่างระเอียด นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมไวยกรณ์ที่สำคัญๆ การแปลความหมาย การวิเคราะห์บทสนทนา วิเคราะห์ความหมายของบทความ หลักการอ่านจับใจความ และการตีโจทย์ รวมทั้งยัง เก็งข้อสอบล่วงหน้า

 

สอนสดโดยอาจารย์ที่สอบ PAT 7.4 ภาษาจีน อันดับหนึ่งของประเทศ (297 จากคะแนนเต็ม 300)

 

เนื้อหาการสอนของคอร์สติวเตรียมสอบ PAT 7.4

-เจาะลึกแนวข้อสอบ อธิบายอย่างละเอียดข้อต่อข้อ

-สอนเสริมทุกอย่างที่ออกสอบ เพิ่มพูนคำศัพท์ เน้นฝึกแปลความหมาย,ศึกษาไวยากรณ์ที่สำคัญๆ

-วิเคราะห์ตัวอย่างบทสนทนา,วิเคราะห์ความหมายของบทความ หลักการอ่านเอาความ และการตีโจทย์                                      

-ฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเพิ่มความมั่นใจ  

——————————————————————————–

รายละเอียดเพิ่มเติม: 02-129-3330

สถาบัน int ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาอื่นๆอีก ทั้งในแบบคลาสกลุ่ม และ สอนตัวต่อตัว  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารั่วมหาวิทยาลัยชั้นนำว่าจะเป็นภาคปรกติและภาคอินเตอร์ เช่น SAT | CU-TEP | CU-AAT |         TU-GET | IELTS | ESL | GAT | O-NET  |CU-ATS ซึ่งสามารถใช้ในการข้อสอบเข้ามหาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

267853-121224222H456