Our Courses

IGCSE/GCSE
A-Level
NEW SAT/ SAT II (New SAT)
CU-TEP 90+
IELTS BAND 7+

Course เตรียมตัวก่อนสอบ IGCSE โดยเราจะเน้นการทำข้อสอบ และเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงในห้องสอบ พร้อมกับเก็บรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อ น้องๆที่ต้องการสอบให้ได้เกรด A

หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย AS-Level (Advanced Subsidiary Level) สำหรับนักเรียน Year 12 และ A2-Level (Advanced Level) สำหรับ นักเรียน Year 13

เจาะลึกแนวข้อสอบ *New SAT เนื้อหาเข้ม+ตะลุยโจทย์ SAT แบบตัวต่อตัว/กลุ่มเล็ก สอนสดโดยอาจารย์จุฬา รับรองผล 1300/1600

เจาะลึกข้อสอบ CU-TEP จากข้อสอบจริง เทคนิคการพิชิตโจทย์ที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อคะแนนสูงสุด 90 UP ครบ 4 ทักษะ Listening | Reading | Writing | Speaking

คลาสเรียน IELTS รับรองผล band 7.0 – 8.0 การันตีผล100% ติวเข้มทุกทักษะสอบ IELTS พร้อมเคล็ดลับและเทคนิคโดยทีมอาจารย์จุฬาอินเตอร์

ติวเข้ม TOEIC 750+
TU-GET 750+
CU-ATS
CU-TAD
MUIC

เจาะลึกข้อสอบ TOEIC เน้นการวิเคราะห์ เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC สอนสด ตัวต่อตัว/กลุ่มเล็ก พร้อมรับรองผล 750 คะแนนขึ้นไป

สอนสด 100% เจาะลึก TU GET ทั้ง 3 Parts การันตีผล 750/1000 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้า ศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าศีกษาต่อในคณะ Engineering และ Science ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครอบคลุมถึงเทคนิคการทำ โจทย์จากข้อสอบจริง เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำสูงสุด

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชา การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (INDA) และ การออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา ต่อวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษ(TOEFL-MUIC) และ คณิตศาสตร์

สอบเข้าเตรียมอุดมฯ
Academic Writing (ESSAY)
GAT ภาษาอังกฤษ ( GAT ENG )
Computer Programming
interview

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาทั้ง วิทย์-คณิต ภาษา-คณิต ศิลป์-ภาษา สอนสดโดยศิษย์เก่าเตรียมอุดมรุ่น 63&70

เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ เตรียมสอบ Writing และ Essay ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก

สอนสด โดยอาจารย์จุฬา ตัวต่อตัว/กลุ่มเล็ก เจาะลึกตรงแนวข้อสอบ GAT สรุปเข้มเทคนิค พิชิต GAT เต็ม 100%

ที่ int tutor สอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยการสอนทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงทำให้น้องๆสามารถเขียนโปรแกรมได้จริง อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมบรรทัดต่อบรรทัดเพื่อความเข้าใจของน้องๆ สามารถสอนเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา โดยพี่ที่จบจากวิศวะคอม จุฬา

คอร์สเตรียมสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์อินเตอร์จุฬา เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมศึกษาต่อระดับป.ตรี – ป.เอก ทั้งจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล นิด้า เกษตร และสมัครงานทั้งสายการบิน และบริษัทต่างชาติ

PAT 1 เลข
คอร์สภาษาจีน / HSK / PAT 7.4
Calculus
CU-AAT
GED

Course PAT1 ที่เน้นหลัก FSI (Focus and Flexible, Speed and Strong, Intensive and Intelligent ) ช่วยให้น้องสามารถจัดการเนื้อหาและเวลาของตัวเองได้อย่างมีระบบ

สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะปูพื้นฐานและทบทวนภาษาจีนให้เข้าใจมากขึ้น เหมาะสำหรับกับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงPAT 7.4 ภาษาจีน

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบcalculus ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมเทคนิคพิชิตทุกแนวข้อสอบ ทุกมหาวิทยาลัย

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าศีกษาต่อในคณะ Engineering และ Science ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครอบคลุมถึงเทคนิคการทำ โจทย์จากข้อสอบจริง เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำสูงสุด

ติวเข้ม GED หลักสูตรเข้มข้น เทคนิคลัด อัพเดทข้อสอบตามแนวข้อสอบจริง พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน โดยทีมอาจารย์จุฬาและธรรมศาสตร์

GMAT

วัดระดับความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA

IELTS BAND 7+
MUIC
CU-AAT
interview
Calculus
ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น Japanese
GED
GMAT