CU-AAT

cu-aat

*สอบไม่ถึง 1250 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 40 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

ตารางคอร์ส INTENSIVE CU-AAT โดย อาจารย์อินเตอร์จุฬา

CU-AAT COURSE (สอนสดทุกคอร์ส)

maths

20 hrs.

เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

โปรดเช็คตารางเวลากับสถาบันอีกครั้ง

Group Not Available
(Private Only)

verbals

20 hrs.

เลือกวันและเวลาเรียนเองได้

โปรดเช็คตารางเวลากับสถาบันอีกครั้ง

Group Not Available 
(Private Only)

*สอบไม่ถึง 1250 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 40 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

ปรึกษาอาจารย์ : 081-942-5282


 

 

 

The Right Ways to a Higher Score @ INT TUTOR

ด้วยหลักสูตร CU-AAT ของ int tutor พัฒนาจากประสบการณ์ตรง จึงทำให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง เรามีการสอนในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด พร้อมเทคนิคพิเศษในการพิชิตข้อสอบ CU-AAT ให้ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ จากแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่ากว่า 10000 ข้อ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนจากสถาบัน int 

 • จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง และมีความพร้อมในการสอบ CU-AAT
 • สามารถวิเคราะห์และเข้าใจโจทย์ได้ด้วยตนเอง
 • ปูพื้นฐาน พร้อมตะลุยโจทย์จากแนวข้อสอบจริง
 • มีเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
 • มีคะแนนรวม 1300 คะแนนขึ้นไป

นักเรียนของเราสามารถพิชิตคะแนนสอบได้มากกว่า 85 % หรือ 600 คะแนนขึ้นไปในส่วนของ Verbal และ 650 คะแนนขึ้นไปในส่วนของ MATHS ในการสอบครั้งแรก 

ด้วยหลักสูตร CU-AAT ของ inttutor พัฒนาจากประสบการณ์ตรง จึงทำให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนของเราสามารถสอบ CU-AAT ได้คะแนน มากกว่า 1300 ขึ้นไป 

นอกจากนี้สถาบันของเรายังมีการแนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง รวมไปถึงการทำ Simulation Test โดยจำลองบรรยากาศการสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม

 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 081-942-5282

ปรึกษาอาจารย์: 081-942-5282

line id: ekapop_a


cuaat

*สอบไม่ถึง 1250 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 40 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


คอร์ส CU-AAT ประกอบไปด้วย

INTENSIVE CU-AAT COURSE @ INTTUTOR

VERBALS

MATHS

CRITICAL READING

 • Single Paragraphs
 • Longer Paragraphs
 • Paired Paragraphs
 • Paired Longer Paragraphs
 • Sentence Completion (Vocab)

WRITING

 • Error Identification
 • Improving Sentences
 • Improving Paragraphs

 

 • Arithmetic                     
 • Algebra
 • Geometry
 • Problem solving
 • Complex Number
 • Logarithm and Exponential
 • Limit
 • Sequence and Series
 • Trigonometry

 

 CU-AAT คืออะไร?

CU-AAT ย่อมาจาก Chulalognkorn University Academic Aptitude Test หรือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดระดับความสามารถทางวิชาการสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมปลาย หรือ ระดับเทียบเท่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี(Bachelor’s Degree) ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ (Inter)

ข้อสอบ CU-AAT ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ข้อสอบ CU-AAT (ซียูแอท) ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นวิชาเลข(Maths) และ อังกฤษ(English) ส่วนละ 800 คะแนนจึงมีคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

1. Maths

เวลาในการสอบ 70 นาที จำนวนข้อสอบ 55 ข้อ ข้อสอบเลขนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยจะวัดระดับในแต่ละส่วนดังนี้

 • Arithmetic เลขคณิต
 • Algebra พีชคณิต
 • Geometry เรขาคณิต
 • Problem solving แก้ปัญหา

**ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ**

2. English (Verbal)

เวลาในการสอบ 70 นาที จำนวนข้อสอบ 55 ข้อ ข้อสอบอังกฤษนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยจะวัดระดับในแต่ละส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1: Critical Reading

 • Sentence completions
 • Passage-based reading

ส่วนที่ 2: Writing 

 • Improving sentences
 • Identifying sentence errors
 • Improving paragraphs

ซึ่งจะวัดทักษะในด้านต่อไปนี้

 • Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
 • Finding the meaning of vocabulary in context
 • Identifying sentence errors
 • Improving sentences and paragraphs

**ไม่สามารถนำ Dictionaries เข้าห้องสอบได้**
**ข้อสอบทั้งหมดเป็น Multiple choices**
**หากทำข้อสอบผิดจะถูกหัก 0.25 คะแนน หากเว้นคำตอบไว้จะไม่ถูกหักคะแนน**

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CU-AAT

1. สามารถเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดได้

2. ข้อสอบที่ใกล้เคียงกัน และ ใช้แทนกันได้คือ SAT

3. SAT มีข้อสอบอังกฤษที่ยาก แต่เลขง่ายกว่า ส่วนข้อสอบ CU-AAT มีข้อสอบอังกฤษที่ง่ายกว่า แต่เลขยากกว่า 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

One Comment

Comments are closed.