CU-ATS

CU-ATS คืออะไร?

CU-ATS ย่อมาจาก Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University เป็นข้อสอบทางถนัดทางวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Inter) โดยเปิดให้สอบใน 2 แขนงวิชาด้วยกัน คือ วิชา Physics และ Chemistry

สอบวิชาอะไรบ้าง?

เนื่องจากเป็นข้อสอบเพื่อเข้าศีกษาต่อในคณะ Engineering และ Science จึงมีวิชาหลัก 2 วิชาคือ ฟิสิกส์ และ เคมี (เพิ่มเติมชีววิทยาเข้าไปด้วยเฉพาะ ภาควิชา Nano) ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) ทางจุฬาเริ่มเปลี่ยนการออกข้อสอบเป็นแบบใหม่ โดยแต่ละวิชามีรายละเอียดดังนี้ – Physics จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที เน้นคำนวน – Chemistry จำนวน 55 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CU-ATS

1. ข้อสอบ CU-ATS เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด แนวข้อสอบของส่วน Physics หลังปรับปรุงใหม่จะไม่คล้ายกับ SAT Subject test Physics เท่าไหร่ เพราะได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นข้อสอบที่เน้นคำนวน และลดจำนวนลงเหลือเพียง 30ข้อเท่านั้น ในส่วนของ Chemistry สามารถใช้หนังสือร่วมกันได้ กับ SAT Subject test Chemistry

2. ข้อสอบ CU-ATS นั้นมีการเปิดให้สอบ 3 ครั้งต่อปี และสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี

3. ถ้าตอบผิดจะถูกหักคะแนนข้อละ 0.25 เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆแนะนำให้เว้นไว้ดีกว่า

 

สถาบัน int เปิดสอนในวิชา CU-ATS ทั้งคลาสกลุ่ม และ สอนตัวต่อตัว โดยทีมอาจารย์วิศวะ ป.โท จุฬา

รายละเอียดเพิ่มเติม

098-252-2253 / 085-558-8115

Line ID::@inttutor