CU-TAD

CU TAD

(Chulalongkorn University Apititude Test in Design)

CU TAD คือ การทดสอบทักษะทางด้านการออกแบบคล้ายๆกับ pat4(ความถนัดสถาปัตยกรรม) สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่1 : Spatial Perception & Logical Analysis

  • เป็นการวัดตรรกะ (logic) ใช้การสังเกตุ และฝึกฝนทำข้อสอบสไตล์นี้บ่อยๆ จะทำให้มองภาพออก และทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

 ส่วนที่2 : Generation of Idea & Design Ability

  • เป็นข้อสอบการออกแบบในเวลาที่จำกัด เช่นการออกแบบ logo และ symbol, การอ่านภาพสามมิติ และการออกแบบ product ที่มี concept อ้างอิงมาให้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าเป็นพาร์ทที่เน้นเรื้องความคิด โดยจะสามารถพัฒนาทักษะด้านนี้โดยการฝึกถ่ายทอดความคิดออกมาทางเส้นสาย และภาพที่วาดออกมา รวมทั้งการเลือกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียต่างๆให้สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

 ส่วนที่3 : Drawing and Painting Skill

  • สามารถแบ่งออกเป็นการวาดภาพทัศนียภาพ และการวาดภาพเหมือน ใช้ทักษะการฝึกฝนฝีมือในการวาดรูป และระบายสีให้องค์ประกอบของภาพมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

CUTAD-table

หมายเหตุ*

1. คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2. ผลการสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ทำการสอบ 3. หลังการสอบ 2 สัปดาห์ สามารถตรวจคะแนนผ่านระบบออนไลน์ได้ 4. ไม่มีการยื่นขอตรวจคะแนนซ้ำในข้อสอบส่วนที่2 และ ส่วนที่3

อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบ (บรรจุในวัตถุโปร่งใส)

1. อุปกรณ์เครื่องเขียน 2. อุปกรณ์วาดภาพระบายสีตามความถนัด 

สถาบัน Inttutor เปิดคอร์ส Private class สำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ CU TAD โดยทางทีม อ.ของเรามีประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนานและมีน้องๆหลายรุ่นที่ได้เรียนและผ่านเข้าสู่รั้วจามจุรีเป็นจำนวนมาก Tel : 02-129-3330 ,085-558-8115

Admission Requirement

CommDe 2015

Inda 2015