CU-TEP 90+

1 (3)

เรียนแบบตัวต่อตัว รับรองผล CU-TEP ที่ 90 คะแนนขึ้นไป

ปรึกษาอาจารย์ line id: ekapop_a

โทร : 081-942-5282

*สอบคะแนนไม่ถึง 90 เรียนชดเชยฟรีแบบตัวต่อตัว 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


รับรองผล เฉพาะ เรียนแบบตัวต่อตัว 60 ชั่วโมง

*สอบคะแนนไม่ถึง 90 เรียนชดเชยฟรีแบบตัวต่อตัว 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


The Right Ways to a Higher Score @ INT TUTOR

 • ครอบคลุมเนื้อหา ทั้ง ฟัง อ่านและเขียน (Error Recognition)
 • ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น ปรับพื้นฐานของผู้เรียนทุกระดับ (เบื้องต้น-ระดับสูง)
 • สรุป คำศัพท์ cu-tep ที่ออกบ่อย
 • สรุปแนวข้อสอบ Error Identification ที่ออกสอบบ่อย ๆ จากโจทย์กว่า 10000 ข้อ
 • เทคนิคการอ่านเร็ว และตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • วิเคราะห์พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยหลักสูตรที่สอดคล้องกับพื้นฐานผู้เรียน
 • เจาะลึก พร้อมวิธีวิเคราะห์โจทย์แบบพิเศษทั้ง Writing Reading และ Listening 
 • เทคนิคพิเศษในการพิชิตข้อสอบให้ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
 • Simulation Test โดยจำลองบรรยากาศการสอบจริง
 • สอนสด จำกัด 8 ที่นั่ง อาจารย์ดูแลทั่วถึง

สถาบัน int เปิดสอน CU-TEP ครบทุกทักษะ:

 • Listening
 • Reading
 • Writing (Error Identification)
 • Speaking (Private)

 

 

 

สอนสดโดยอาจารย์เอ นิเทศอินเตอร์จุฬา ประสบการณ์สอน 8 ปี และ ทีมอาจารย์ จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน เรามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนของเรามีความเข้าใจในตัวบทข้อสอบโดยการให้ฝึกทำโจทย์ CU-TEP ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด พร้อมเทคนิคพิเศษในการพิชิตข้อสอบให้ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ

สถาบัน int เป็นสถาบันแห่งเดียวที่มีการสอนการทำ Error Identification ด้วยโจทย์ เจาะลึก พร้อมวิธีวิเคราะห์โจทย์แบบพิเศษ

จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนของจากสถาบัน int จะเข้าใจเนื้อหาในการเตรียมสอบ CU-TEP ครบทุก part อย่างแท้จริง และสามารถพิชิตคะแนนสอบได้มากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

นอกจากนี้สถาบันของเรายังมีการแนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง รวมไปถึงการทำ Simulation Test โดยจำลองบรรยากาศการสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม:  081-942-5282 

ปรึกษาอาจารย์ line id: ekapop_a

สมัครเรียน:: @hme5845q


*สอบคะแนนไม่ถึง 90 เรียนชดเชยฟรีแบบตัวต่อตัว 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

CU-TEP

*สอบคะแนนไม่ถึง 90 เรียนชดเชยฟรีแบบตัวต่อตัว 30 ชม.

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


CU-TEP คืออะไร?

CU-TEP ย่อมาจาก CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY คือ การทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพรวมของการสอบ CU-TEP

 • คะแนนเต็ม 120 คะแนน
 • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ
 • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้หลังจากทำการสอบ 2 สัปดาห์
 • ช่วงรอยต่อของแต่ละพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 10 นาที

สอบ CU-TEP ได้เมื่อใด?

ในทุกๆปีจะมีการสอบ 18 ครั้ง โดยสามารถสมัครสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/index2.html ค่าสมัครสอบ : 700 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CU-TEP

1. สามารถเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดได้ 2. คะแนน CU-TEP สามารถใช้แทนคะแนน IELTS ในการสมัครเข้าหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้


สถาบัน int ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษต่อเนื่องจาก CU-TEP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคปรกติและภาคอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น SAT | CU-AAT | TU-GET | IELTS | TOEFL | ESL | GAT | O-NET | TOEIC ซึ่งสามารถใช้ในการข้อสอบเข้ามหาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

CU-tep