IGCSE/GCSE

*สอบไม่ผ่านเรียนชดเชยตัวต่อตัวฟรี

Get Ready For A*
IGCSE/GCSE คืออะไร

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในระบบอังกฤษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

ในประเทศไทย IGSCE ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายและมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถนำไปเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาของประเทศไทยได้ และสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนมหาลัยชั้นนำในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศได้ โดยในประเทศไทยนักเรียนสามารถเลือกสอบได้ 2 ที่ คือของ CIE(Cambridge International Examinations)กับ Edexcel และต้องสอบ IGSCE ให้ผ่าน 5 วิชาจาก 30 วิชา โดยมีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ Mathematic (เลือกสอบ 1 ตัวจาก 3 ตัว) และ English (เลือกสอบ 1 ตัว จาก 2 ตัว) ถึงจะสามารถนำไปใช้ในการเทียบวุฒิได้ ข้อได้เปรียบของนักเรียนที่สอบ IGSCE คือการที่นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการสอบได้เอง และ เวลาในการเตรียมตัวสอบที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสอบแบบอื่นๆ (หากสอบผ่านเร็วก็เข้ามหาลัยได้เร็ว หรือ หากไม่ถนัดวิชาใดก็สามารถเลือกสอบวิชาอื่นได้)

ผลการสอบ IGSCE จะออกเป็นผล A*, A, B, C, D, E, F และ G โดยข้อสอบ IGSCE แต่ละวิชาจะมีให้เลือกอยู่ 2 ระดับคือ Core (เนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้น) และ Extended (เนื้อหาขั้นสูง) โดยนักเรียนที่สอบในระดับ Core นั้นจะได้ผลสอบตั้งแต่ C, D, E, F และ G เท่านั้น แต่ในระดับ Extended นั้นจะได้ระดับผลสอบตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F และ G ผู้สมัครสอบเกือบทั้งหมดจึงนิยมสอบในระดับ Extended

โดยสถาบัน int นั้นมีเปิดสอนวิชาในหลักสูตร IGSCE ดังนี้

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ IGSCE

 1. ในทุกๆปี IGSCE มีการเปิดสมัครและสอบ อยู่ 2 ช่วงด้วยกัน กลางปี May/ June และอีกครั้งปลาย Oct/ Nov
 2. ไม่จำกัดอายุสำหรับผู้สมัคร IGSCE
 3. ข้อสอบส่วนใหญ่ เป็นข้อสอบ เชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบบรรยาย มี Multiple Choice บ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย
 4. จะทราบผลสอบ ภายใน 3-4 เดือน
 5. เกรดที่ผ่านขั้นต่ำคือ เกรด C
 6. วิชาสำคัญ คือ Mathematics และ English

 


เรียน IGCSE ที่ไหนดี??

สถาบัน int เปิดสอน IGCSE วิชาหลักโดยพี่ๆ ที่มีประสบการณ์สอน IGSCE กว่า 7 ปี รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน  ด้วยหลักสูตร IGCSE ของ int tutor พัฒนาจากประสบการณ์ตรง จึงทำให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง เรามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีความเข้าใจในบทเรียนโดยการให้ฝึกทำโจทย์ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนของจากสถาบัน int จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้สถาบันของเรายังมีการแนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม


รายละเอียดเพิ่มเติม : 085-558-8115 / 098-252-2253

LINE ID: @inttutor

การเรียน IGCSE/GCSE แบบออนไลน์สด-ตัวต่อตัว (IGCSE Online private class)

การเรียน IGCSE ออนไลน์/ GCSE ออนไลน์ กับทางสถาบัน inttutor 

 • สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
 • เลือกเวลาเรียนได้มากกว่าเรียนที่ห้อง (ดึกๆก็ยังเรียนได้)
 • ไม่ต้องเดินทาง (อยู่ต่างประเทศก็เรียนได้)
 • เนื้อหาครบถ้วนละเอียดเหมือนเรียนในห้อง
 • จดงานได้รวดเร็วมีระเบียบ
 • สามารถสอบถามได้ทันทีเหมือนเรียนในห้อง
 • ปลอดภัยไม่ต้องกังวนน้องกลับดึก
 • ค่าเรียนถูกกว่าเรียนในห้อง

วีดีโอด้านล่างแสดงหน้าจอของนักเรียนที่เรียนผ่านโปรแกรม Zoom น้องๆจะสามารุเขียนโต้ตอบกับคุณครูได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ (สีดำคุณครูเขียน สีเหลือนักเรียนเขียน ครับ)