ติว interview สอบสัมภาษณ์

interview

สอนสดโดยอาจารย์คณะ ติวสัมภาษณ์และข้อเขียนนิเทศอินเตอร์จุฬา CommArts Chula

 *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล ตามทักษะและจำนวนเวลาในการเตรียมสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (University Interview)

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้าหลักสูตรนานาชาติ ในคณะต่างๆ ทั้ง จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ศิลปากร

BBA | EBA | Comm Arts | Balac | BJM | BAS | PBIC | BMIR | มหิดล (MUIC) | NIDA | เกษตร

รวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ และ สมัครงาน เตรียมความพร้อมแบบตัวต่อตัว ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์ผู้สอนจุฬาและธรรมศาสตร์ที่เรียนจบจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์โดยตรง รับรองผลด้วยคุณภาพ ด้วยเทคนิคการตอบคำถามพิเศษ นักเรียนของเราสามารถสอบผ่านได้ 100%

ปรึกษาการเตรียมตัวสอบได้ที่ Line ID : @inttutor

ทางสถาบัน inttutor เปิด การสอนเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) โดยอาจารย์ผู้สอนที่เรียนจบจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์โดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับ:

1. เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของแต่ละคณะ/สาขาที่เรียนต่อ/การสมัครเข้าทำงาน

2. ข้อควรปฎิบัติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์

3. รูปแบบคำถามที่ถูกถามบ่อยพร้อมคำแนะและเทคนิคในการตอบคำถามให้ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพื่อเติม : 085-5588115


สถาบัน inttutor เปิดสอน หลักสูตรเตรียมสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)      
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS) (โดยทีมอาจารย์นิเทศจุฬา)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)                                      
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ISE)                                  
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (BSAC)
 • คณะจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (JIPP) 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ (INDA)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMDE)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SIIT) & (TEPE)                                                                
 • คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษ อเมริกันศึกษา BAS (British-American Studies)
 • คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ BEC (Business English Communication)
 • คณะศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS (Southeast Asian Studies)
 • จีนศึกษา PBIC (Pridi Banomyong International College)
 • คณะวารสารศาสตร์ BJM  (Journalism and Mass Communication)
 • คณะรัฐศาสตร์ BMIR (Political Science Program in Politics and International Relations)

มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

1. BACHELOR OF ARTS

2. BACHELOR OF SCIENCE

3. BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.)

4. BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรร่วมกับ Institute Vatel (France) , (Double Degree))

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบมัลดิมีเดีย (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล) ร่วมกับ Birmingham Institute of Art and Design (BIAD) , England , (Double Degree))

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนานาชาติ

 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา)
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (หลักสูตรสองภาษา)

ทางสถาบัน inttutor เปิด การสอนเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (Interview) โดยอาจารย์ผู้สอนที่เรียนจบจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์โดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับ:

1. เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของแต่ละคณะ/สาขาที่เรียนต่อ/การสมัครเข้าทำงาน

2. ข้อควรปฎิบัติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์

3. รูปแบบคำถามที่ถูกถามบ่อยพร้อมคำแนะและเทคนิคในการตอบคำถามให้ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมและมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพื่อเติม : 085-5588115  (ปรึกษาอาจารย์ Line id: @inttutor 

ติวสัมภาษณ์อินเตอร์[/caption]

สอบถามข้อมูล: @inttutor

#นิเทศอินเตอร์จุฬา #นิเทศจุฬา #commarts #ติวinterview #ติวessay #สัมภาษณ์อินเตอร์#CommartsCU #CommArtsCU #chula #chulalongkorn #ติวเข้าอินเตอร์ #สอบสัมภาษณ์#ติวสัมภาษณ์ #สอนสัมภาษณ์ #bbaCU #bbaTU #ebaCU #beTU


สมัครเรียน: @inttutor

interview

 *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล ตามทักษะและจำนวนเวลาในการเตรียมสัมภาษณ์