The Digital SAT (2023) คืออะไรต่างจากเดิมอย่างไรบ้าง

SAT 2016

 

*Course Guarantee สอบไม่ถึง 1300 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี 40 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล

ตารางคอร์สสด:: NEW SAT 1300+ ( จำกัด 8 ที่นั่ง )

BASIC NEW SAT

subject

hrs.

day

time

date

maths

24 hrs.

Mon/Wed/Fri

10.00 – 12.00

4 May – 29 May 

INTENSIVE NEW SAT ตะลุยโจทย์ | 1300+

subject

hrs.

day

time

date

maths

20 hrs.

SAT&SUN

14.00 – 16.00

18 July –  9 Aug 

english

20 hrs.

SAT&SUN

16.00 – 18.00

18 July –  9 Aug 

MASTERING SAT MATHS (For 750+)

subject

hrs.

day

time

date

maths

24 hrs.

Sat&Sun

15.00 – 17.00

2 May – 7 June 

One-on One class @ INT TUTOR Guarantee 1300+ !!!

#ตัวต่อตัว 80 ชั่วโมงต่อวิชา รับรองผล 1300+

*สอบไม่ถึง 1300 เรียนชดเชยแบบตัวต่อตัวฟรี

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคลThe Right Ways to a Higher Score @ INT TUTOR

 • สอนสด ตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก (จำกัดนักเรียนไม่เกิน 8 คน)
 • ให้คำปรึกษา วางแผนตั้งแต่แนวทางการเรียนจนสอบเสร็จ รวมไปถึงการเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อ
 • มุ่งเข้า จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล อินเตอร์ และ Ivy League


ทุกคอร์ส สอนสด โดยทีมอาจารย์จากวิศวะป.โท จุฬา และ อาจารย์อินเตอร์ จุฬา

รายละเอียดเพิ่มเติม : 098-252-2253  

LINE ID:: @inttutorSAT (New SAT 2016)

NEW SAT นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Maths (Calculator and No Calculator sections) กับ Evidence-Based Reading and Writing โดยคะแนนในแต่ละส่วนจะมีคะแนนเต็ม 800 รวมทั้ง 2 ส่วนเป็นคะแนนรวม 1600 คะแนน สามารถสอบได้ปีละ 6 ครั้ง สามารถเลือกครั้งที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด (แต่ไม่สามารถเอาคะแนน Maths และ English ของคนละครั้งที่สอบมารวมกันได้) ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเตรียมตัวสอบสูงกว่าการสอบแบบอื่นๆ


รายละเอียดข้อสอบ SAT 2016

SAT:: Reading Test (Critical Reading): 52 Questions 65-minute รูปแบบคำถาม คือ
#คำถามเป็น Multiple choice
#บาง passage จะสัมพันธ์กับ อีกบทความหนึ่ง
#มีการรวม กราฟ ตาราง ชาร์ท มาพร้อมกับ passage

SAT:: Reading Test ครอบคลุมหัวข้อ 
 • a classic or contemporary work of U.S. or world literature
 • a pair of passages from either a U.S. founding document or a text in the great global conversation
 • A selection about economics, psychology, sociology, or some other social science.

ลักษณะของคำถาม

 • Find evidence in a passage (or pair of passages) that best supports the answer 
 • Identify how authors use evidence to support their claims.
 • Find a relationship between an informational graphic and the passage it’s paired with
 • an author’s word choice shapes meaning, style, and tone.

SAT:: Writing and Language Test: 44 Questions 35-minute ทดสอบความสามารถทางไวยกรณ์ (Grammar) และการเขียนเรียงความ (Essay) วัดทักษะดังต่อไปนี้

 1. Command of Evidence: To improve the way passages develop information and ideas. 
 2. Words in Context: To improve word choice.
 3. Expression of Ideas: A passage’s organization and its impact.
 4. Standard English Conventions: sentence structure, usage, and punctuation.


SAT:: Mathematics
:
 
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัย (multiple choice) 58 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งหมด 80นาที โดยแบ่งเป็นส่วนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้(Calculator) 38 ข้อ 55 นาที และ ส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้(No calculator) อีก 20 ข้อ 25 นาที

 1. Number and operations
 2. Algebra and functions
 3. Geometry and measurement
 4. Data analysis, statistics and probability
 5. Exponential & square root
 6. Percentage, ratios and proportions
 7. Solve problems using volume formulas (New SAT)
 8. Use trigonometric ratios and the Pythagorean theorem (New SAT)
 9. Basic complex numbers (New SAT)
 10. Convert between degrees and radians (New SAT)
 11. Apply theorems about circles (New SAT)
 12. Apply concepts and theorems about congruence and similarity (New SAT)
 13. Use the relationship between similarity, right triangles, and trigonometric ratios (New SAT)
 14. Create an equation in two variables to solve a problem about a circle in the coordinate plane (New SAT)

The Digital SAT คืออะไร

The Digital SAT เป็นข้อสอบ SAT รูปแบบใหม่สำหรับการสอบตั้งแต่ปี 2023 ตัวข้อสอบเปลี่ยนจากการทำข้อสอบในกระดาษ เป็นแบบทำในคอมพิวเตอร์ โดยเราจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบไปที่ศูนย์สอบเอง

ส่วนในเรื่องของเนื้อหาจะถูกแบ่งเป็น Reading and Writing (RW) และ Mathematics เหมือนเดิม

Reading and Writing (RW) : จะมีรูปแบบเปลี่ยนไปอยู่พอสมควรแต่หลักการและความรู้ที่ต้องใช้ยังคงคล้ายๆเดิมอยู่ แต่ก็จำเป็นต้องฝึกทำข้อสอบรูปแบบใหม่เพื่อความคล้องในการทำข้อสอบและทำได้ทันเวลา

Mathematics : เนื้อหาที่ต้องใช้ยังคงเหมือนเดิมแต่ด้วยรูปแบบการทำข้อสอบที่เปลี่ยนเป็นแบบ Adaptive ทำให้ต้องมีการวางแผนในการทำข้อสอบมากขึ้น ถ้า section แรกที่ทำมีข้อผิดก็อาจจะทำให้ section ต่อไปเป็นข้อที่ไม่ยากและพลาดโอกาสได้คะแนนสูง


New SAT 2016 vs The Digital SAT

 1. เวลาในการทำสอบและจำนวนข้อสอบ (ทั้งหมด 154ข้อ 180นาที เหลือ 98ข้อ 134นาที)
  • Maths
  • เวลาทำข้อสอบจาก 58ข้อ 80นาที ลดเหลือ 44ข้อ 70นาที
  • เวลาต่อข้อเฉลี่ย 82วินาที เพิ่มเป็น 95วินาที
  • Reading and Writing (RW)
  • เวลาทำข้อสอบจาก 96ข้อ 100นาที ลดเหลือ 54ข้อ 64นาที
  • เวลาต่อข้อเฉลี่ย 62วินาที เพิ่มเป็น 71วินาที
 2. ลักษณะข้อสอบถูกปรับเป็น Adaptive โดยแบ่งข้อสอบเป็น 2ส่วนเท่าๆกัน (Maths 22/22  RW 27/27) ถ้าทำครึ่งแรกได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ข้อสอบครึ่งหลังจะยากขึ้นและมีโอกาสได้คะแนนมากขึ้น (Maths กับ RW แยกกันคำนวนทำอันไหนได้คะแนนดีก็จะได้ข้อสอบที่ยากขึ้นของวิชานั้น)
  • Maths
  • ใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อ (มีโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้สำหรับคนที่ไม่ได้นำเครื่องคิดเลขมาเอง)
  • RW
  • เปลี่ยนจาก passage ยาวที่อ่านทีเดียวแล้วต้องตอบคำถามหลายข้อเป็น passage สั้นที่อ่านแล้วใช้ตอบข้อเดียวแทน
 3. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปสอบ
  • เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน / passport)
  • หลักญานการจองรอบการสอบ (ปริ้นหน้าการจอง)
  • เครื่องคิดเลข
  • อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ Digital test เช่น Laptop, Tablet

Digital SAT Preview

Digital SAT Reading Section

Digital SAT Writing Section

Digital SAT Maths Section

Tool and navigation available in Digital SAT test

 1. Highlight text
 2. Flag questions
 3. Strikethrough answers
 4. กดปุ่ม “Questions” ที่อยู่ด้านซ้ายบนเพื่อเพื่อคำถามทั้งหม และสามารถกดเลือกข้อที่สนใจได้

Source : https://blog.olive-book.com/digital-sat-test-preview/


SAT vs CU-AAT

การสอบ SAT และ CU-AAT สามารถใช้แทนกันได้ในกรณีจะสอบเข้าคณะ Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสอบมีความใกล้เคียงกันทั้งจำนวนข้อสอบ แนว และเวลาในการสอบ ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่าง SAT และ CU-AAT คือ SAT ส่วนที่เป็นข้อสอบ Maths จะมีเนื้อหาที่ง่ายกว่า CU-AAT ในทางกลับกัน SAT ส่วนที่เป็นข้อสอบ English จะมีเนื้อหาที่ยากกว่าข้อสอบ CU-AAT สรุป CU-AAT เลขยาก อังกฤษง่าย, SAT เลขง่ายอังกฤษยาก

ข้อแนะนำในการสอบ SAT

เนื่องจากคะแนนเก็บได้ 2 ปี จึงแนะนำให้สอบได้ต้องแต่เรียนอยู่ชั้น ม. 4 หรือ ม. 5 ในการสมัครสอบ SAT นั้นผู้สมัครควรสมัครสอบ CU-AAT ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากเนื้อหาในการสอบใกล้เคียงกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ SAT

ในการสอบมี 3 ส่วน คือ Maths, Reading (Critical Reading) และ Writing and Language Test โดยทั่วไปมหาลัยจะพิจารณาเฉพาะ Maths, Critical Reading คือมีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน

ในแต่ละข้อมีเวลาในการทำเฉลี่ยประมาณ 60-90 วินาที จึงเป็นข้อสอบแบบ Speed Test ที่ต้องการวิธีดารคิดที่มีความถูกต้องสูง เพราะการตอบผิด ช่วง 0-5 ข้อจะเสียคะแนนมากที่สุด

การเรียน SAT แบบออนไลน์สด-ตัวต่อตัว (SAT Online private class)

การเรียน SAT Maths ออนไลน์/ SAT English ออนไลน์ กับทางสถาบัน inttutor 

 • สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
 • เลือกเวลาเรียนได้มากกว่าเรียนที่ห้อง (ดึกๆก็ยังเรียนได้)
 • ไม่ต้องเดินทาง (อยู่ต่างประเทศก็เรียนได้)
 • เนื้อหาครบถ้วนละเอียดเหมือนเรียนในห้อง
 • จดงานได้รวดเร็วมีระเบียบ
 • สามารถสอบถามได้ทันทีเหมือนเรียนในห้อง
 • ปลอดภัยไม่ต้องกังวนน้องกลับดึก
 • ค่าเรียนถูกกว่าเรียนในห้อง

วีดีโอด้านล่างแสดงมุมมองหน้าจอของนักเรียนที่เรียนผ่านโปรแกรม Zoom น้องๆจะสามารุเขียนโต้ตอบกับคุณครูได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ (สีดำคุณครูเขียน สีเหลือนักเรียนเขียน ครับ)

SAT II (SAT Subject tests)

SAT II เป็น Subject Test สำหรับ SAT II จะประกอบไปด้วย

 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Maths

หมาะสำหรับสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์