ป้ายกำกับ: คะแนน

  1. เข้าใจเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเอง อย่าเรียนแ […]

อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา […]

โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที […]

เทคนิดดีๆในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Writing ให้ได้คะ […]

วิชา IGCSE – ICT (0417) ประกอบด้วยการสอบทฤษฎีและก […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]

วิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test สำหรับเข้ามหาวิท […]

บทความนี้นำมาจาก http://www.vcharkarn.com ผู้เขียนคือ W […]

เด็กวันรุ่นในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นเป็น โรคสมา […]