ป้ายกำกับ: สอบ

เทคนิคที่จะทำให้ทำคะแนนสอบ SAT ที่หลายๆคนต้องปวดหัวให้ไ […]

โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที […]

วิชา IGCSE – ICT (0417) ประกอบด้วยการสอบทฤษฎีและก […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]

วิธีการสมัครสอบ SAT แบบ Reasoning Test สำหรับเข้ามหาวิท […]