ป้ายกำกับ: เตรียมตัวก่อนสอบ

The Bachelor of Business Administration or BBA Internat […]

  1. เข้าใจเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเอง อย่าเรียนแ […]

เทคนิคที่จะทำให้ทำคะแนนสอบ SAT ที่หลายๆคนต้องปวดหัวให้ไ […]

เทคนิดดีๆในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Writing ให้ได้คะ […]

วิชา IGCSE – ICT (0417) ประกอบด้วยการสอบทฤษฎีและก […]

  เทคนิคและการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ ( Interview ) ก […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]

โรงเรียนนานาชาติ 10 อันดับสูงสุดของไทย เราได้รวบรวมไว้โ […]

การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทุกวันนี้การไปศึกษ […]

การใช้เครื่องคิดเลข ผู้เข้าสอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ […]