ป้ายกำกับ: เรียนต่อต่างประเทศ

A-level เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ของประเทศอังกฤษ ที่คล้ […]

หลายๆคนอาจจะคิดว่า การเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมันยากแต่จริง […]

  1. เข้าใจเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเอง อย่าเรียนแ […]

OECD แถลงข้อมูล % ของประชากรที่อายุระหว่าง 25 ถึง 64 ที […]

ประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษทั้ง native speakers และ […]

18 อันดับเมืองแห่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรียงลำ […]

โทเฟล (TOEFL) เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที […]

เทคนิดดีๆในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Writing ให้ได้คะ […]

ผลสำรวจจากเมืองผู้ดี 10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างราย […]

การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทุกวันนี้การไปศึกษ […]