ป้ายกำกับ: A*

วิชา IGCSE – ICT (0417) ประกอบด้วยการสอบทฤษฎีและก […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]