ป้ายกำกับ: ICT

วิชา IGCSE – ICT (0417) ประกอบด้วยการสอบทฤษฎีและก […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]

1. การเรียนเขียนโปรแกรม ช่วยเพิ่มพลังให้เด็ก เด็กๆทุกคน […]

บทความนี้นำมาจาก http://www.vcharkarn.com ผู้เขียนคือ W […]