ป้ายกำกับ: math

A-level เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ของประเทศอังกฤษ ที่คล้ […]

The Bachelor of Business Administration or BBA Internat […]

ผลการสอบของทุกวิชา IGCSE แบ่งตามเกรดโดยคิดเป็น % จากผู้ […]

การใช้เครื่องคิดเลข ผู้เข้าสอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ […]