ป้ายกำกับ: SATรับรองผล

เป็นข้อสอบที่วัดทักษะ Grammar และ Style ในข้อสอบ  CU-AA […]

ข้อสอบเข้าต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศอเมริกา หรือ SAT จ […]