สอบเข้าเตรียมอุดมฯ

การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

 

เตรียมอุดม

ตาราง course สด เรียนแบบตัวต่อตัวเท่านั้น

สามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ เพียงแจ้งนัดล่วงหน้า 1- 3 วัน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท ติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนนี้เดิมสังกัดอยู่กับจุฬาลงกรณ์ และเตรียมนักเรียนแผนกต่างๆ ไว้สำหรับเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ สภามหาวิทยาลัยได้ลงมติให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐ โรงเรียนเปิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๘๐ และนักเรียนเริ่มเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน  

การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์ – คณิต

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา – คณิต (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)   

*กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา – ภาษา (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สเปน จีน)

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนที่ ๒ เป็นสาระการเรียนรู้ที่จัดเพิ่มเพื่อตอบสนอง ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง จัดแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มดังนี้                      

๑.  กลุ่มคอมพิวเตอร์

๒.  กลุ่มวิทย์–คณิต ประยุกต์                                

๓.  กลุ่มบริหารจัดการ                                

๔.  กลุ่มคุณภาพชีวิต                                 .

๕.  กลุ่มภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

เกณฑ์การรับนักเรียน

กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 1,110 คน

 วิทย์–คณิต จำนวน 750 คน 
 ภาษา–คณิตจำนวน 110 คน 
 ภาษา–ฝรั่งเศสจำนวน 65 คน 
 ภาษา–เยอรมันจำนวน 60 คน 
 ภาษา–ญี่ปุ่นจำนวน 60 คน 
 ภาษา–สเปนจำนวน 25 คน 
 ภาษา–จีนจำนวน 40 คน 

สถาบัน inttutor เปิดสอนหลักสูตร ติวเข้มสอบเข้า เตรียมอุดมศึกษา สอนสดโดยทีมผู้สอนศิษย์เก่าจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 63&70 และ ทีมวิศวะ ป.โท จุฬา ธรรมศาสตร์ และ มหิดล มั่นใจได้ในรูปแบบการเรียนการสอน

  • เข้าใจง่าย ไม่เน้นท่องจำ
  • สรุปเนื้อหาและหลักการทำข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา จากข้อสอบเก่ากว่า 1000 ข้อ
  • ฝึกเทคนิคต่างๆ เพื่อให้น้องๆสามารถเข้าถึงวิธีการแก้โจทย์ได้โดยง่ายครบทุกวิชา
  • มีการปูพื้นฐานให้น้องๆแม่นยำตั้งแต่พื้นฐานอย่างแท้จริง
  • ระหว่างการสอนจะมีการวัดผลทางพัฒนาการของน้องๆเป็นระยะ เพื่อดูแนวโน้มในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับน้องแต่ละคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • คอยให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและแนะแนวทางสู่รั้วเตรียมอุดมศึกษาจากพี่ๆศิษย์เก่าเตรียมอุดมรุ่น 63 & 70

ทางสถาบัน inttutor เปิดสอนหลักสูตรสอบเข้าเตรียมอุดม ครบทุกแผนการเรียนที่จัดสอบ:

1. วิทย์-คณิต   เรียน 5 วิชา: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกซ์,เคมี,ชีวะ) ภาษาอังกฤษ(ฉบับ1) ภาษาไทย(ฉบับ1) 

2. ภาษา-คณิต เรียน 4 วิชา: คณิตศาสตร์ อังกฤษ (ฉบับ1) ภาษาไทย (ฉบับ1,2) 

3. ภาษา-ภาษา เรียน 3 วิชา: อังกฤษ (ฉบับ1) ภาษาไทย(ฉบับ1,2) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 098-2522253

LINE ID:: @inttutor

สมัครเรียน: @inttutor