TU-GET 750+

TU-GET Logo

 


ตารางคอร์สกลุ่มสด: Intensive TU-GET   (18 ชม./จำกัด 4 คน)

INTENSIVE TU-GET

day

date

time

ทุกวัน จันทร์/พุธ/ศุกร์

08.00-10.00

ทุกวัน พุธ-ศุกร์

18.00-20.00

ทุกวัน เสาร์/อาทิตย์ 

6-21 มีนาคม 2021

12.00-15.00

 

เฉพาะคลาสตัวต่อตัว 60 ชั่วโมง รับรองผลที่ 750 คะแนนขึ้นไป

*สอบคะแนนไม่ถึง 750 เรียนชดเชยฟรีแบบตัวต่อตัว 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


 

 

 

สถาบัน int เปิดสอน TU-GET โดยอาจารย์ เอ ที่มีประสบการณ์สอน TU-GET  กว่า 8 ปี รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน เรามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนของเรามีความเข้าใจในตัวบทข้อสอบโดยการให้ฝึกทำโจทย์ TU-GET ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด พร้อม

 • เทคนิคพิเศษในการพิชิตข้อสอบให้ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ
 • สอนการทำ Error Identification และ Sentence completion (Structure Part) ด้วยโจทย์ มากกว่า 10,000 ข้อ พร้อมวิธีวิเคราะห์โจทย์แบบพิเศษ
 • ปูพื้นฐานเข้มข้น สามารถประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ
 • แนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง
 • ทบทวนคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย
 • เทคนิคการอ่านReading เพื่อความเร็วและแม่นยำ
 • จำนวนชั่วโมงเรียน กระชับ และ มีประสิทธิภาพ
 • การทำ Simulation Test โดยจำลองบรรยากาศการสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม

 

 

จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนของจากสถาบัน int จะเข้าใจเนื้อหาในการเตรียมสอบ TU-GET ครบทุก part อย่างแท้จริง และสามารถพิชิตคะแนนสอบได้มากกว่า 85 % และ ได้คะแนนTU-GET มากกว่า 750 คะแนนขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพื่อเติม : 085-5588115

LINE ID: @inttutor

 

tuget

เรียน TU-GET private ที่ INT รับรองผลที่ 750 คะแนนขึ้นไป

*สอบคะแนนไม่ถึง 750 เรียนชดเชยฟรีแบบตัวต่อตัว 30 ชม.

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับรายบุคคล


 

TU-GET คืออะไร?

TU-GET ย่อมาจาก Thammasat University General English Test คือ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

คณะที่รับผลคะแนน TU – GET ในการพิจารณา

 • สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • สาขาวิชาอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • สาขาวิชาจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • สาขาการสื่อมวลชนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • สาขาอังกฤษและอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
 • ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) ขึ้นไปทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพรวมของการสอบ TU-GET

ลักษณะข้อสอบเป็น choice 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ แต่ละข้อมี 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 1000) ข้อสอบมี 3 PART ดังนี้ 

 • PART 1 – Structure 25 ข้อ – มีสองส่วนคือ Error Check กับ Sentence Completion
 • PART 2 – Vocabulary 25 ข้อ – มีสองส่วนคือ Synonym กับ Cloze Test (เว้นช่องว่าง) 
 • PART 3 – Reading 50 ข้อ – มี ประมาณ 7-8 passages

ข้อสอบจะแจกมาให้ทั้งหมด 3 PART เลยในเล่มเดียว (ไม่เหมือน CU-TEP ที่จะแจกให้ทำทีละ PART) เพราะฉะนั้นจึงสามารถเลือกได้ว่าจะทำ PART ไหนก่อน

 • เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง (09.00-12.00)
 • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ
 • ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์

สอบ TU-GET ได้เมื่อใด?

ในทุกๆปีจะมีการสอบ 12 ครั้ง โดยสามารถสมัครสอบได้ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx ค่าสมัครสอบ : 500 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ TU-GET

1. สามารถเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดได้ 2. คะแนน TU-GET สามารถใช้แทนคะแนน IELTS ในการสมัครเข้าหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้


สถาบัน int ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษต่อเนื่องจาก TU-GET เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคปรกติและภาคอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น SAT | CU-AAT | CU-TEP | IELTS | TOEFL | ESL | GAT | O-NET | TOEIC ซึ่งสามารถใช้ในการข้อสอบเข้ามหาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
 
 3