Our

10 ประเทศที่มีประชากรสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดในโลก

OECD แถลงข้อมูล % ของประชากรที่อายุระหว่าง 25 ถึง 64 ที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย(ข้อมูลปี ค.ศ. 2010) ประเทศที่มีประชากรสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 10 อันดับ คือ 10. ไอร์แลนด์ (Ireland) % ของประชากรที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 37% % ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยจากปี 2000-2010 (ต่อปี) 7.3% 9. ออสเตรเลีย (Australia) %

Read More »

10 อันดับประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดในโลก

ประเทศที่มีประชากรพูดภาษาอังกฤษทั้ง native speakers และ second-language speakers ทั้งหมดมากที่สุดในโลก (ข้อมูลปี ค.ศ. 2000) *แต่ถ้าเรียงตาม % ประชากรที่พูดภาษาอังกฤษ ประเทศไทย จะอยู่ที่อันดับ 88 Percentage of English speakers by country.   80-100%   60-80%  

Read More »

10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุดในประเทศอังกฤษ

ผลสำรวจจากเมืองผู้ดี 10 อันดับสาขาวิชาที่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยสูงสุดตลอดอายุการทำงาน (lifetime salary) คิดค่าเฉลี่ยต่อปี จากสำนักสถิติแห่งชาติ Higher Education Statistics Agency ของประเทศอังกฤษ อันดับที่ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies) อัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน : £36,437 ต่อปี หรือประมาณ 1,992,849 บาท ผลการสำรวจ

Read More »

18 อันดับเมืองแห่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

18 อันดับเมืองแห่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรียงลำดับจากเมืองที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings มากที่สุด  เวียนนา (Vienna) มี 3 สถาบันการศึกษาใน 400 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดยที่ University of Vienna อยู่อันดับที่ 170 ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มี 3 สถาบันการศึกษาใน 400

Read More »

5 เทคนิคเรียนให้เก่ง

  1. เข้าใจเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเอง อย่าเรียนแบบจำอย่างเดียว ลองอธิบายเรื่องที่เรียนในแบบของตัวเองจะทำให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 2. อย่ากลัวที่จะถามคำถาม ถ้ามีข้อสงสัยอะไรให้ถามคำถาม การไม่ถามคำถามไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนเรียนเก่ง กลับกันการถามคำถามต่างหากที่จะทำให้กลายเป็นคนเรียนเก่ง 3. ฝึกทำโจทย์และข้อสอบ หลังจากที่เข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว ให้ฝึกทำโจทย์และข้อสอบ ยิ่งฝึกทำโจทย์และข้อสอบเยอะเท่าไหรก็ยิ่งทำให้เราได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้น 4. ใช้ internet ให้เป็นประโยชน์  วิธีการเรียนไม่ได้มีแค่อ่านหนังสือ ใน internet มีทั้งความรู้ให้อ่านและโจทย์ให้ฝึกทำมากมาย 5. ตั้งเป้าหมายและวางแผนการเรียน  การจัดสรรเวลาเรียนตามแผนการเรียนที่เราวางไว้จะทำให้การเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read More »

6 เทคนิคง่ายๆในการทำข้อสอบ SAT ให้ได้คะแนนดีขึ้น

เทคนิคที่จะทำให้ทำคะแนนสอบ SAT ที่หลายๆคนต้องปวดหัวให้ได้คะแนนดีขึ้น 1. เริ่มทำจากข้อแรก ข้อสอบ SAT จะเรียงจากง่ายไปยากเพราะฉะนั้นเริ่มทำจากข้อแรกจะดีกว่า 2. จัดการเวลาให้ดี จำกัดเวลาที่ใช้ตอบคำถามแต่ละข้อ จะได้ไม่เสียเวลากับข้อใดข้อหนึ่งเกินไป ถ้ามีเวลาเหลือค่อยกลับมาทำ 3. ข้ามข้อที่ทำไม่ได้ ข้อสอบ SAT หักคะแนนสำหรับข้อที่ตอบผิด ถ้าทำไม่ได้ให้เว้นคำตอบไว้ไม่ต้องมั่ว 4. เดาข้อที่สามารถตัดช้อยส์ได้ ถ้าสามารถตัดช้อยส์ได้ โอกาสที่จะเดาถูกจะเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นการเดาในข้อที่ตัดช้อยส์ได้จึงคุ้มค่า 5. เตรียมตัวให้พร้อม

Read More »

7 เทคนิค ในการทำข้อสอบ IELTS Writing ให้ได้คะแนนดี

เทคนิดดีๆในการทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของ Writing ให้ได้คะแนนดีๆ ข้อแรก สำคัญที่สุด ฝึกเขียนทุกวัน ลองหาบทความที่มีกราฟ หรือตารางมาอ่าน (ได้ฝึก Reading ไปด้วย) แล้วเขียนสรุปไอเดียลงไป ลองตั้งหัวข้อที่ตัวเองสนใจ แล้วฝึกเขียนเรื่องราวจากไอเดียนั้น ตัวอย่างเช่น รถไฟฟ้ามหานคร สนามบินสุวรณภูมิ ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยไทย อย่าพยายามใช้คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ยากอาจทำให้เราดูเก่ง แต่ถ้าใช้ไม่ถูกจุด จะโดนหักคะแนนได้ อย่าตัดจบประโยคสั้นๆห้วนๆ ลองฝึกเขียนแต่ละประโยคให้มีคำเชื่อม รับ-ส่ง ประโยคต่างๆให้เข้าหากัน ข้อสอบส่วนแรกจะเป็นอธิบายกราฟ หรือตาราง ไม่จำเป็นต้องเขียนอธิบายทั้งหมด มีเทคนิคในการแบ่งเป็น 3

Read More »

A-level (AS, A2) เพื่อเรียนต่อมหาลัยที่ประเทศอังกฤษ

A-level เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ของประเทศอังกฤษ ที่คล้ายๆกับการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองไทยสมัยก่อนที่ต้องเลือกวิชาที่ต้องสอบ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ A-level จะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ระดับ โดยแต่ละมหาลัยที่ประเทศอังกฤษจะมี requirement ไม่เหมือนกันว่าต้องสอบ A level วิชาไหนบ้าง ต้องได้เกรดเท่าไหร่บ้าง โดยที่บางมหาลัยอาจจะไม่สนใจเกรด IGCSE เลยแค่สอบ A-level ผ่านก็โอเคแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานคล้ายๆกัน คือ ต้องสอบ IGCSE ให้ผ่านครบ

Read More »

IGCSE – ICT สอบอะไรบ้าง

วิชา IGCSE – ICT (0417) ประกอบด้วยการสอบทฤษฎีและการสอบปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ เนื้อหาภาคทฤษฎี Types and components of computer systems Input and output devices Storage devices and media Computer networks

Read More »

คำศัพท์ cu-tep (CU-TEP : Vocabs)

    Vocab คำศัพท์มีความสำคัญไม่แพ้ Structure ถึงแม้ว่าข้อสอบส่วนใหญ่ ทั้ง CU-TEP ไม่วัดความรู้คำศัพท์ตรงๆ แต่การรู้ความหมายของศัพท์ (Meaning in Context) ก็มีความสำคัญค่อนช้างมาก โดยเฉพาะการอ่านReading แต่ถ้าความรู้คำศัพท์น้อย การทำข้อสอบ CU-TEP ก็อาจเป็นเรื่องยากได้ ดังนั้น การท่องคำศัพท์ก็มีผลเช่นกันในการทำข้อสอบ   คำศัพท์ที่ออกสอบ CU-TEP บ่อย   Download :: CU TEP

Read More »

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA)

The Bachelor of Business Administration or BBA International Program บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มี 2 สาขาวิชาดังนี้     1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 แขนง    

Read More »

พิชิต CU-AAT : Improving Sentences

เป็นข้อสอบที่วัดทักษะ Grammar และ Style ในข้อสอบ  CU-AAT: Verbal โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก ลักษณะของข้อสอบจะคล้ายกับ Sentence Corrections ของ GMAT     หัวข้อ Grammar ที่ออกสอบบ่อยใน Part นี้ ทั้ง CU-AAT ได้แก่

Read More »